Holt blob
Ootab pakkumisi
Riigihanked » Ehitustööd
Tallinna Botaanikaaia paljundusala taristu projekteerimine, teedeehitus koos elektritrassiga ja kast...
Lisanud
Tallinna Botaanikaaed
Viitenumber
273769
Tüüp
45220000
lisatud
12.04.2024
pakkumised kuni
03.05.2024 10.00
Ootab pakkumisi
Riigihanked » Asjad
Kannalantsettide ja mikrokatsutite ostmine lähtuvalt hanketeates ja hankedokumentides sätestatud tin...
Lisanud
Aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla
Viitenumber
276778
Tüüp
33140000
lisatud
12.04.2024
pakkumised kuni
22.04.2024 12.00
Ootab pakkumisi
Riigihanked » Teenused
Hanke esemeks on porivaipade rentimine koos vahetusteenusega Saku Vallavalitsuse ja hallatavate asut...
Lisanud
Saku Vallavalitsus
Viitenumber
276787
Tüüp
90910000
lisatud
12.04.2024
pakkumised kuni
29.04.2024 10.00
Ootab pakkumisi
Riigihanked » Ehitustööd
Kolme amortsieerunud hoonete lammutamine Setomaa vallas Obinitsa külas
Lisanud
Osaühing Aiasaaduste väärinduskeskus
Viitenumber
278399
Tüüp
45111100
lisatud
12.04.2024
pakkumised kuni
29.04.2024 10.00
Ootab pakkumisi
Riigihanked » Ehitustööd
Hange on välja kuulutatud: Lääne maakond, Haapsalu linn, Laheva küla, Alba tee 11 kinnistu liitumine...
Lisanud
Elektrilevi OÜ
Viitenumber
278598
Tüüp
45310000
lisatud
12.04.2024
pakkumised kuni
22.04.2024 11.00
Ootab pakkumisi
Riigihanked » Ehitustööd
Hange on välja Lääne maakonnas Lääne-Nigula vallas Ingkülas Mindli kinnistu liitumiseks elektrivõrgu...
Lisanud
Elektrilevi OÜ
Viitenumber
278595
Tüüp
45310000
lisatud
12.04.2024
pakkumised kuni
23.04.2024 10.00
Ootab pakkumisi
Riigihanked » Ehitustööd
Lepingu esemeks on sagedusmuunduritega dekarboniseeritud vee pumpade nr 4, 5 ja 6 paigaldamise proje...
Lisanud
Enefit Power AS
Viitenumber
278593
Tüüp
45220000
lisatud
12.04.2024
pakkumised kuni
30.04.2024 10.00
Ootab pakkumisi
Riigihanked » Teenused
Hanke objektiks on Kehtna valla asutustes paiknevate valveseadmete, automaatse tulekahjusignalisatsi...
Lisanud
Kehtna Vallavalitsus
Viitenumber
278584
Tüüp
65320000
lisatud
12.04.2024
pakkumised kuni
06.05.2024 12.00
Ootab pakkumisi
Riigihanked » Ehitustööd
Hange on välja Valga maakonnas Tõrva vallas Kulli külas Soe alajaama F3 rikete vähendamiseks (IP6787...
Lisanud
Elektrilevi OÜ
Viitenumber
278589
Tüüp
45310000
lisatud
12.04.2024
pakkumised kuni
22.04.2024 15.00
Ootab pakkumisi
Riigihanked » Ehitustööd
Hange on välja kuulutatud Pärnu maakonnas Tori vallas Tammiste külas Lennuki kinnistu detailplaneeri...
Lisanud
Elektrilevi OÜ
Viitenumber
278583
Tüüp
45310000
lisatud
12.04.2024
pakkumised kuni
22.04.2024 14.00