Holt blob
Ootab pakkumisi
Riigihanked » Teenused

Riigihanke eesmärgiks on sõlmida hankeleping võlgade sissenõudmisteenuse ostmiseks.

Lisanud
Sihtasutus Ida-Viru Keskhaigla
Viitenumber
243860
Tüüp
79940000
lisatud
25.11.2021
pakkumised kuni
08.12.2021 12.00
Ootab pakkumisi
Riigihanked » Ehitustööd

Tootmishoone ventilatsioonisüsteem

Lisanud
AS Dagöplast
Viitenumber
243858
Tüüp
45331210
lisatud
25.11.2021
pakkumised kuni
16.12.2021 15.00
Ootab pakkumisi
Riigihanked » Ehitustööd

Saare maakonna kruusateede säilitusremont vastavalt hanke alusdokumentides toodud tingimustele.

Lisanud
Transpordiamet
Viitenumber
243809
Tüüp
45233130
lisatud
25.11.2021
pakkumised kuni
28.12.2021 10.00
Ootab pakkumisi
Riigihanked » Asjad

Hangitakse Autodesk tarkvara olemasolevatele litsentsidele (mis on nimetatud Lisa 1 ridadel 11-46...

Lisanud
Eesti Energia Aktsiaselts
Viitenumber
243646
Tüüp
48900000
lisatud
25.11.2021
pakkumised kuni
03.12.2021 11.00
Ootab pakkumisi
Riigihanked » Asjad

Hankega ostetakse Eesti Rahvusraamatukogule 2022. aasta jooksul elektrienergiat.

Lisanud
Eesti Rahvusraamatukogu
Viitenumber
243784
Tüüp
09310000
lisatud
25.11.2021
pakkumised kuni
10.12.2021 12.00
Ootab pakkumisi
Riigihanked » Teenused

Rail Baltica Ülemiste jaamaalal asuvate 1520 rööpalaiusega raudteede elektriosade põhiprojekti ek...

Lisanud
osaühing Rail Baltic Estonia
Viitenumber
243691
Tüüp
71300000
lisatud
25.11.2021
pakkumised kuni
06.12.2021 13.00
Ootab pakkumisi
Riigihanked » Ehitustööd

Toila alevikus Sepa ja Õuna tänava veetorustiku ja kanalisatsioonitorustiku ehitustöö vastavalt k...

Lisanud
Aktsiaselts Vekanor
Viitenumber
243613
Tüüp
45231300
lisatud
25.11.2021
pakkumised kuni
10.12.2021 10.00
Ootab pakkumisi
Riigihanked » Teenused

Hankija eesmärk on riigihanke korraldamisega leida projekteerimistööde peatöövõtja Põllumajandus...

Lisanud
Riigi Kinnisvara Aktsiaselts
Viitenumber
243914
Tüüp
71240000
lisatud
25.11.2021
pakkumised kuni
15.12.2021 10.00
Lisanud
Maaeluministeerium
Viitenumber
243891
Tüüp
66510000
lisatud
25.11.2021
pakkumised kuni
13.12.2021 11.00
Lisanud
Riigimetsa Majandamise Keskus
Viitenumber
243612
Tüüp
71240000
lisatud
25.11.2021
pakkumised kuni
06.12.2021 10.00