Holt blob

Korduma kippuvad küsimused

Holt.ee’s on hanke avaldamine tasuta ning seda saavad teha kõik era- ja juriidilised isikud. Puuduvad varjatud kulud ja teenustasud.

Hangetel saavad osaleda kõik eraisikud ja juriidilised isikud.

Hanke korraldaja valib perioodi mille jooksul saab temalt küsida küsimusi ning teha pakkumisi. Seejärel on hanke korraldajal aega 5 kalendripäeva hanke võitja valikuks.

Hanke korraldaja märgib hankesse talle sobivad töödega alustamise ning lõpetamise kuupäevad (kindlad kuupäevad või orienteeruv ajavahemik).

Hanke korraldaja näeb piiramatult kõiki talle tehtud pakkumisi ning pakkujaid. Tal on võimalik kõigi pakkujatega privaatselt vestelda ning täpsustada pakkumiste detaile.

Peale pakkumiste perioodi lõppu (hanke korraldaja poolt valitud periood) on hanke korraldajal võitja valikuks aega 5 kalendripäeva. Võitja valiku saab teha hanke lehel.

Juhul kui sobivat pakkumist ei saabunud on hanke korraldajal õigus märkida hange luhtunuks. Hanke korraldaja võib sama hanke uuesti avaldada lootuses sel korral saada sobivamaid pakkumisi.

Hanke korraldaja võib avaldada mistahes suurusega hanke, olgu see seinte värvimine või koguni kortermaja ehitus. Holt.ee’s pole hangetel alam- ega ülempiiri. Oluline on, et leiate sobiva teenusepakkuja ja kõik tööd saavad tehtud!

Hanke korraldaja saab hanget muuta seni kuni hankele pole veel saabunud ühtki pakkumist. Peale esimese pakkumise saabumist hanget enam muuta pole võimalik.

Hankele tehtud pakkumist on võimalik muuta kuni kaks korda. Selleks tuleb hankele teha uus pakkumine, mis korrigeerib Teie eelnevat pakkumist.