Holt blob

Korraldatud jäätmeveo teenuse kontsessiooni andmine Rae vallas

Rae Vallavalitsus
Ootab pakkumisi
  • Hange lisatud
    13.10.2021
  • Pakkumiste tegemise tähtaeg
    15.11.2021 09:00

Hanke ülevaade

Viitenumber
241278
Hankija nimi
Rae Vallavalitsus
Registrikood
75026106
Pakkujad
CPV kood
90512000

Hanke kirjeldus

Käesoleva menetluse esemeks on teenuse ainuõiguse kontsessiooni andmine korraldatud jäätmeveo teenuse osutamiseks Rae valla haldusterritooriumil ning Rae vallas Jüri jäätmejaama, Järveküla jäätmepunkti ja Vaida ohtlike jäätmepunkti haldaja leidmiseks. Jäätmejaama ja nimetatud jäätmepunktide haldamise eesmärk on olmejäätmetest eraldi sorteeritud taaskasutatavate jäätmete vastuvõtt ning kogutud jäätmete taaskasutamisse suunamine.

Sõlmitava kontsessioonilepingu raames osutatava jäätmeveoteenuse ning jäätmejaama ja jäätmepunktide haldamise periood on kolm aastat. Hankijal on õigus pikendada teenuse osutamise perioodi lepingu lõpptähtaega maksimaalselt kuni kaks aastat. Lepingu pikendamise puhul kehtivad kõik hanke ja hanke alusdokumentides ja sõlmitud kontsessioonilepingus sätestatud tingimused, õigused ja kohustused.

Vastutaja

Vastutavat isikut ei ole määratud

Jälgimine

H

Meeskonna juhtimiseks pead sisse logima!

Meeskonna juhtimine

Lisa meeldetuletus

Meeldetuletuste lisamiseks pead sisse logima!