Vaimset tervist toetavate teenuste pakkumine

AS HOOLEKANDETEENUSED
Pakkumise tegemise aeg on möödunud
  • Hange lisatud
    17.06.2021
  • Pakkumiste tegemise tähtaeg
    02.07.2021 10:00

Lühike ülevaade

Viitenumber
238230
Hankija nimi
AS HOOLEKANDETEENUSED
Registrikood
10399457
Hanke link
Pakkujad
CPV kood
85312300

Hanke kirjeldus

Hanke esemeks on töötajate vaimse tervise alane nõustamine (sh grupi- või individuaalne nõustamine).

Tellija sõlmib raamlepingu kuni seitsme pakkujaga tähtajaga kuni 7.12.2021.

Vastutaja

Vastutavat isikut ei ole määratud

Jälgimine

H

Meeskonna juhtimiseks pead sisse logima!

Meeskonna juhtimine

Lisa meeldetuletus

Meeldetuletuste lisamiseks pead sisse logima!