Ohtlike jäätmete käitlemise teenuse tellimine

Tartu Ülikool
Ootab pakkumisi
  • Hange lisatud
    03.05.2021
  • Pakkumiste tegemise tähtaeg
    19.05.2021 14:00

Lühike ülevaade

Viitenumber
236474
Hankija nimi
Tartu Ülikool
Registrikood
74001073
Hanke link
Pakkujad
CPV kood
90520000

Hanke kirjeldus

Hanke objekt on Harju, Ida-Viru, Pärnu, Tartu ja Viljandi maakondades paiknevatest hankija hoonetest ja territooriumitelt lisas 1 kirjeldatud jäätmete kogumine (sh hankijale vastavate kogumisvahendite tarnimine ja kasutusse andmine), äravedu ja käitlemine.

Üldnõuded pakkumusele, tekkivate jäätmete kirjeldus, tingimused ohtlike jäätmete üleandmisel, kogumisvahendid, väikevahendid ja transport, ohtlike jäätmete prognoositavad kogused, jäätmete tekke aadressid ja informatsioon kogumisvahendite arvude kohta on esitatud lisas 1.

Vastutaja

Vastutavat isikut ei ole määratud

Jälgimine

H

Meeskonna juhtimiseks pead sisse logima!

Meeskonna juhtimine

Lisa meeldetuletus

Meeldetuletuste lisamiseks pead sisse logima!