Mida saame ära teha küttearvete vähendamiseks?

11.01.2022

Üheks suureks energiakuluallikaks on hooldamata küttesüsteem. Kõik küttesüsteemid vajavad regulaarset hooldust alates puhastamisest ja õhutamisest kuni kuluosade vahetamiseni. Regulaarne hooldamine säästab esiteks energiatõhususelt, aga muidugi ka hilisematelt remondikuludelt, mida hooldusega saab suurel määral ennetada. 

Küttesüsteem vajab läbipesu keskmiselt viie aasta tagant, puhastades sellega torustiku setetest. Kortermajas tehakse puhastamist rõhu all kompressori abil ning seda saab teostada ainult küttehooajavabal perioodil. Puhastada tuleb ka küttesüsteemi plaatsoojusvahetit, sest see tagab süsteemis temperatuuri ühtluse. Tihedamini tuleb puhastada/vahetada loomulikult ka küttesüsteemis asuvaid mudafiltreid.  


Oluline on samuti küttesüsteemide tasakaalustamine, mis säästab juba tuntavamalt raha. Balansseerimata süsteemide puhul soojenevad korterite radiaatorid ebaühtlaselt, näiteks nurgapealsed korterid võivad jääda jahedaks ning keskmiste korterite ruumid võivad vastupidiselt olla ülekuumenenud. Muide, probleemiks on vahel ebastabiilne kütmine, mis võib tekitada kahju maja konstruktsioonidele. Temperatuuri  liigne kõikumine ei ole kunagi hoonele pikas perspektiivis hea.

Palju annavad küttearvete vähendamisele juurde küttekehade termostaadid ja targalt töötavad pumbad, mis reguleerivad ise torustikes voolava vee temperatuuri ning kiirust. Kindlasti peab olema aga valvas küttesüsteemi mõne lisaradiaatori lisamisega, sest see viib paika timmitud süsteemi balansist välja ja võib tekitada lisahelisid. Küll ei peaks aga keegi kannatama kommunikatsiooniseadetest tulevat müra ja undamist, sest need mured on spetsialisti käes alati lahendatavad.

Ka veeboilerite hooldus on oluline – neid pestakse läbi umbes iga 2-3 aasta tagant, vähendades sellega rooste, sette ja bakterite hulka vees. Samuti on tänu sellele elektriarved väiksemad, sest puhta vee soojendamine võtab vähem energiat.

Vahel on aga küttesüsteem juba nii vana ja amortiseerunud, et vajab uuendamist. Küttesüsteemide ümberehitusse tuleb kindlasti algusest peale kaasata soojusettevõtja, kes väljastab küttesüsteemi rekonstrueerimise projekteerimistingimused. Mõistlik on kindlasti enne uuendustöid kaasata energiasäästukonsultant, kes aitab leida parima lahenduse: näiteks vahel piisab mõne hoone puhul energiatõhususe saavutamiseks vaid akende vahetamisest või fassaadi soojustamisest ning ei peagi tegema kallist investeeringut uude küttesüsteemi. Oluline, et rekonstrueerimine efektiivistaks süsteemi ning alandaks elanike jaoks soojusenergia hinda, mitte ei tehtaks uuendamist lihtsalt uuendamise pärast!