Maakütte paigaldamine on kiire, aga nüansirikas töö

09.10.2021

Maakütte eelistamine kodu küttesüsteemina on aasta-aastalt hoogustunud ning ei ole ka ime, sest tegemist on väga energiatõhusa ja muretu kütteliigiga. Eriti on see päevakorral tänaste kõrgete elektrienergia- ja gaasihindade juures. 

Kõigepealt – mida tähendab maaküte? Lihtsustatult öelduna võtab süsteem maapõuest energiat ja toob selle spetsiaalse vedeliku abil soojuspumpa, kust jaotatakse soojus radiaatoritesse ja põrandaküttekaablitesse. Mahajahtunud vedelik suunatakse aga uuesti maa alla soojenema. Vahel võrreldakse maasoojuspumpa külmikuga: kui viimases juhitakse kapist soojust välja, siis maasoojuspump transpordib soojusenergia majja. See on väga tõhus kütteliik, ületades elektrikütte oma efektiivsuselt kordades. Lisaks on võimalik maaküttepumba abil toota ka sooja tarbevett.

Maakütet saab paigaldada nii horisontaalselt kui ka vertikaalselt. Esimene variant on hinnalt soodsam, kuid eeldab, et kinnistul on rohkem ruumi. Vertikaalse maakütte puhul läheb agregaat läbi maasse püstipidi ega vaja nii palju õueala. Samas on selline paigaldusviis mõnevõrra kallima hinnaga. Lisaks sõltub maakütte paigalduse hind ka hoone asukohast, selle soojustatusest ning pinnasest, kuhu on plaanis seade paigaldada: on see liivane, kivine vms. Kindlasti ei maksaks aga ühelgi juhul seda tööd ette võtta omapead, sest esiteks spetsialistid teavad täpselt, mida teevad, ning teiseks ei pruugi isepaigaldamisel garantii kehtida. 

Kui olete veendunud, et otsustate just maasoojuspumba kasuks, tuleb esmalt aga koostöös küttepumpade müüja ja paigaldajaga valida välja sobiv seade. Eestis on küttepumpade müüjaid omajagu, seega oleks kõige parem leida sobiv partner, toetudes tuttavate-sõprade positiivsele kogemusele. Üheks oluliseks eeliseks on maaküttesüsteemi puhul ka selle keskkonnasäästlikkus, kuna soojuse saamisel ei teki suitsu, tuhka ega tolmu. See tähendab omakorda, et tarvidust pole ka eraldi katlaruumi, korstna ega küttematerjali jaoks.